Zasužnjevanje Bogumilov

Za suženjstvo v “krščanskih” državah zahodne Evrope na splošno velja, da naj bi bilo odpravljeno že v pozni antiki. Toda južno od Alp so bili v srednjem veku drugače verujoči kot so Bogumili, ki jih je rimska cerkev označila za heretike, še naprej žrtve trgovine s sužnji, zlasti ženske in otroci.

Stečki – opomniki Bogumilov?

Na nekdanjem ozemlju bogumilov je moč najti več deset tisoč impresivnih nagrobnih spomenikov. Imenujejo se stečki in vse do danes predstavljajo uganko. So bila to pričevanja o veri in življenju bogumilov? Ali pa celo opomniki o preganjanju bogumilov s strani cerkvene inkvizicije?